Forside     Profil     Personaletræning     Supervision     Temadage     Kontakt

 
  Supervision

  Formål:

  Gennem fordybelse og selvrefleksion at blive bevidst om egen praksis, eget potentiale og udnyttelse af dette
  samt egne muligheder for at påvirke relationen, styrke effektivitet og forebygge udbrændthed.

  Få tid, rum og ro til at reflektere og gå i dialog med en mere erfaren fagfælle (supervisor) om det, der fylder
  i dit arbejde. Bliv klogere på om dét, du gør, virker for dig og dem, du arbejder med. Bliv dygtigere til at nå
  eleverne/medarbejderne, til at gøre det, der virker og til at bruge dig selv og dine ressourcer hensigtsmæssigt.
  Få ny energi og få mod til at gå nye veje.
  Du kan få individuel supervision på din skole eller hos mig privat.
  Supervision i grupper foregår på din skole.


  Kollegial refleksion

  Formål:

  At medarbejderne lærer at understøtte, dvs. lytte og spørge ind til kollegers refleksioner over aktuelle
  arbejdsopgaver for derved at give den enkelte lyst og mod til at gå nye veje for at forbedre sin undervisning
  og samværet med elever samt at fremme forståelse og samspil kollegialt.

  Få tid, rum og ro til under en struktureret samtaleform at gå i dialog med en gruppe kolleger om det, der fylder
  i dit arbejde, og som du ønsker at blive klogere på. Mærk det udviklende og tilfredsstillende i selv i højere grad
  at kunne finde nye veje frem for at tage imod kollegers gode råd. Brug det også i samspillet med eleverne.
  Samtaleformen introduceres af mig på din egen efterskole.