Forside     Profil     Personaletræning     Supervision     Temadage     Kontakt

 
  Temadage

                                              
  Kommunikation og selvværd
 
  Nedgørende kommunikation kan fratage elever troen på, at de kan lære noget og lysten til overhovedet at
  forsøge på det.
  Citat fra 16-årig pige: "Min lærer sagde: Find du dig hellere en bænk sammen med de tre andre, så kan I sætte
  jer der og blive til ingenting."

  Temadag med oplæg om:
    -  hvordan selvværdet påvirkes af den måde, vi taler til hinanden på
    -  hvordan vi kan styrke elevernes selvværd, lærelyst og ansvarlighed gennem ligeværdig/anerkendende
       kommunikation.

  Arbejdsformen på denne temadag veksler mellem oplæg og øvelser i håndtering af situationer fra deltagernes
  egen hverdag. Der forventes stor deltageraktivitet.


  Unge i sorg

  Sorgen har mange ansigter. Mange unge menneskers destruktivitet eller selvdestruktivitet dækker over en uudtrykt
  sorg.

  Temadag med oplæg om:
    -  hvordan vi møder unge i sorg
    -  eksempler på sorgreaktioner
    -  hvad vi kan/skal
    -  hvornår andre skal tage over.

  Arbejdsformen på denne temadag veksler mellem oplæg og øvelser i håndtering af situationer fra deltagernes
  egen hverdag. Der forventes stor deltageraktivitet.


  Hverdagspsykologi i efterskolen

  De unge vil rigtig gerne lære at forstå sig selv og andre. Derfor har jeg siden 1998 undervist i hverdagspsykologi
  på Hellebjerg Idrætsungdomsskole og har i forbindelse med uddannelsesorlov i 2001 udgivet et idéhæfte, som
  kan bestilles hos mig.

  Temadag med:
    -  undervisning i hverdagspsykologi som jeg præsenterer det for eleverne
    -  præsentation af idéhæftet og bud på hvordan det kan anvendes.

  Få inspiration til at lave temadage, temauger eller valgfag for eleverne på jeres efterskole.